FRAGMENTIZE

v sındırmaq, qırmaq, doğramaq, parçalamaq, xırdalamaq, paralamaq

FRAGMENT
FRAIL