FULVOUS

adj qırmızımtıl-sarı; qonur, sarımtıl

FULSOMELY
FUMBLE