FUMBLE

fumble1

n yöndəmsiz / ləng rəftar (nə iləsə)

fumble2

v 1. əlləmək, əl ilə yoxlamaq, əl ilə yoxlayıb tapmaq; to ~ in one’s pocket cibini eşələmək / əl ilə nəyi isə axtarmaq; 2. kobudcasına / naqolay rəftar etmək / işlətmək

FULVOUS
FUME