FUME

fume1

n 1. tüstü; factory ~s fabrik tüstüsü; ~s of incense ətirli maddələr tüstüsü; 2. pl buxar (sudan alınmayan); ~s of wine çaxır buxarı

fume2

v 1. tüstü vermək, tüstülətmək, hislətmək, hisə vermək, hisdə qurutmaq; 2. tüstüləmək, tüstü buraxmaq; buxarlanmaq, buğlanmaq, buğ olmaq

FUMBLE
FUMIGATE