GƏRMƏ₂

is. Təzək.
Məmmədəli əminin həyətinin aşağı tərəfində bir yekə gərmə qalağı var idi. C.Məmmədquluzadə.
Yastığı gərmədir, döşəyi yovşan; Çamırlı kahada qış soyuq vaxtı. H.K.Sanılı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • GƏRMƏ dartma — çəkmə — tarımlama
  • GƏRMƏ ayırma — sərmə

Etimologiya

  • GƏRMƏ Latın dilində gərmə sözü var və “isti” deməkdir. Söz həmin mənada fars dilində də işlədilir, Yunan dilində də var (görünür, termo sözü də buradandır)
GƏRİLMƏK
GƏRMƏ₁

Digər lüğətlərdə