GƏNCƏVİ

Gəncə şəhərində anadan olan və ya yaşayan.
GƏNCƏR
GƏNCİ