GABY

n sadədil / sadəlövh / sarsaq adam

GABLE
GAD