GAD

gad

v veyllənmək, avara-avara / boş-boş gəzmək

gad3

inter hə?, hə da!, Yox əşi! (təəccüb bildirən nida)

GABY
GAD-FLY