GAGE

gage1

n I 1. girov; in ~ of smth. bir şey üçün girov; to give on ~ girov qoymaq / vermək; 2. meydan oxuma; to throw down a ~ meydan oxumaq, meydana / duelə çağırmaq

n II = gauge

gage2

v 1. zamin olmaq; girov qoymaq; 2. d.d. mərc etmək / gəlmək

GAGA
GAGGLE