GAINSAY

v 1. etiraz etmək, razılaşmamaq; 2. inkar etmək

GAIN
GAIT