HAQQI ÇATMAQ

1. İxtiyarı, səlahiyyəti olmaq. 

2. Kiməsə düşən payı, pulu, rüşvəti və s.-ni vermək; ~ tasa düşmək.

HAQQ YOLUNA QAYTARMAQ
HAQQI TAPDANMAQ