HUŞUNDAN ÇIXMAQ

bax: yaddan çıxmaq.

HUŞU KƏSMƏMƏK
HUŞUNU APARMAQ