İANƏT

klas. bax ianə.
[Yusif şah:] Dullara və yetimlərə və şillərə və korlara ianət və himayət göstərilsin. M.F.Axundzadə.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İANƏT ianə(t) bax yardım
İANƏÇİ
İAŞƏ

Digər lüğətlərdə