İBARƏBAZLIQ

bax ibarəpərdazlıq.
İbarəbazlıq fikrin boşluğuna və bir dərəcədə yoxluğuna dəlalət eləyir. F.Köçərli.

İBARƏBAZ
İBARƏÇİ

Digər lüğətlərdə