İBRƏTLƏNMƏK

f. Bir işdən, hadisədən və s.-dən dərs almaq, özünə nümunə götürmək, özü üçün nəticə çıxarmaq.
İBRƏTLƏNMƏ
İBRƏTLİ

Digər lüğətlərdə