İCLASÇI

is. Məhkəmə iclasında iştirak edən xalq nümayəndəsi.
İCLASBAZLIQ
İCLASÇILIQ

Digər lüğətlərdə