İCTİMAİLƏŞMƏK

f. Fərdilikdən, xüsusilikdən çıxıb ümumiləşmək, cəmiyyətin mülkiyyətinə keçmək, ellikləşmək.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İCTİMAİLƏŞMƏK ümumiləşmək — ellikləşmək
İCTİMAİLƏŞMƏ
İCTİMAİLİK

Digər lüğətlərdə