İCTİMAİLİK

is. İctimai xarakterdə olma; ümumilik, kollektivlik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İCTİMAİLİK ümumilik — kollektivlik — ellik
İCTİMAİLƏŞMƏK
İCTİMAİYYAT

Digər lüğətlərdə