İDARƏÇİ


1. is. İdarə edən, rəhbərlik edən, müdir.
2. sif. Evi yaxşı idarə edən, qənaətçi, qənaətcil, təsərrüfatçı, israfçı olmayan; idarədar. İdarəçi qadın.
– Rəmziyyə onun ruhuna uyğun, idarəçi, həmin gözəl bir qız idi. A.Şaiq.

İDARƏ
İDARƏÇİLİK

Digər lüğətlərdə