İDARƏÇİLİK

is. Rəsmiyyətçilik, quru rəsmiyyət.
Təchizat təşkilatlarının işində də idarəçilik halları çoxdur. (Qəzetlərdən).

İDARƏÇİ
İDARƏDAR

Digər lüğətlərdə