İDARƏLƏNMƏ

İdarələnmək”dən f.is.
İDARƏLƏNƏN
İDARƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə