İFŞA

İFŞA’

ə. 1) meydana çıxarma, aşkar etmə, faş etmə; 2) yayma, hamıya bildirmə; 3) birisinin iç üzünü, pis cəhətlərini açıb göstərmə.

İFSAD
İFTA

Digər lüğətlərdə