İLACSIZLIQ

bax əlacsızlıq.
Güllər … acı bir ilacsızlıq içində qalıb, pianinosunun arxasına keçirdi. İ.Əfəndiyev.
[Bülənd] ilacsızlıqla (z.) Çimnaza və Nazlıya baxdı. Ə.Əbülhəsən.

İLAC
İLAHƏ

Digər lüğətlərdə