İLAHİLƏŞDİRMƏK

f. Allah saymaq, Allah sifəti vermək.
// Allah kimi yüksəltmək, qaldırmaq, təqdis etmək, Allah kimi qarşısında səcdə etmək. Qədim insan odu ilahiləşdirir, ona tapınırdı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLAHİLƏŞDİRMƏK yüksəltmək — qaldırmaq
İLAHİLƏŞDİRMƏ
İLAHİLİK

Digər lüğətlərdə