İLAHİLİK

is.
1. Ülvilik, müqəddəslik, yüksəklik.
[Yaşlı kişi:] Mən bu səslərdə bir ülviyyət, bir ilahilik görürəm. S.Hüseyn.

2. məc. Son dərəcə gözəllik, füsunkarlıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İLAHİLİK ülvilik — müqəddəslik — yüksəklik
  • İLAHİLİK gözəllik — füsunkarlıq
İLAHİLƏŞDİRMƏK
İLAHİYYAT

Digər lüğətlərdə