İLGƏKLƏMƏ

İlgəkləmək”dən f.is.
İLGƏK
İLGƏKLƏMƏK

Digər lüğətlərdə