İMƏK

iməyə düşmək – iməkləməyə başlamaq.
İməyə düşən uşaq … yəhərin qaşından tutdu. S.Rəhimov.

İMƏCİLİK
İMƏKLƏMƏ

Digər lüğətlərdə