İMƏKLƏMƏK

f. Əllər və dizlər üzərində hərəkət etmək.
Nə isə, vaxt yetişdi, gərək uşaq iməkləsin, yerisin, gülsün, danışsın, şad olsun… N.Nərimanov.
[Atakişi:] Ay sənə qurban inəklər; Bu balam haçan iməklər. C.Cabbarlı.
Əllərin qurtardı iməkləməkdən; Ayağın yer tutdu, a qızım, sənin. B.Vahabzadə.

// Üzüqoylu sürünə-sürünə hərəkət etmək, yerlə sürünmək.
Dəyirman üstə ləklər; Çırmanıb ağ biləklər; Oğlan qızdan ötəri; Dizi-dizi iməklər. (Bayatı).
[Döyüşçülər] bəzən uşaq kimi iməkləyir, bəzən də şahin kimi uçurdular. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İMƏKLƏMƏK İMƏKLƏMƏK (müxtəlif mənalarda) O, yazıq anasının dalınca ağlaya-ağlaya iməklədi (M.Hüseyn); SÜRÜNMƏK Yasavul düşündükcə tələsiyir, üzü yuxarı sürünür,

Etimologiya

  • İMƏKLƏMƏK Türk dillərində ömələmək, ömgələmək (hər ikisi “iməkləmək” de­mək­dir) kimi feillər olub və bunlar əmək kəlməsi ilə qohumluq təşkil edirlər
İMƏKLƏMƏ
İMƏKLƏTMƏ

Digər lüğətlərdə