İMƏKLƏTMƏK

f. Uşağın iməkləməsinə kömək etmək, iməkləməyə öyrətmək.
İMƏKLƏTMƏ
İMHA

Digər lüğətlərdə