İMAJİNİ́ST

is. ədəb. İmajinizm tərəfdarı.
İ́MA
İMAJİNİ́ZM

Digər lüğətlərdə