İNCƏVARA

ara s. məh. Yaxşı ki, xoşbəxtlikdən.
Dedim ki, pristava xəbər verəcək, … incəvara, olmadı. S.Rəhimov.
Bu hiyləgər hərif, incəvara, köhnə adamları aldada bilirdi… E.Sultanov.

İNCƏSƏNƏT
İNCİ

Digər lüğətlərdə