İRÇƏ

is. məh. Qəlib. Zərgər irçəyi.
İRÇAL
İRDƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə