İRƏLİCƏDƏN

zərf Qabaqcadan, əvvəlcədən. Gəlməyəcəyini irəlicədən bildirdi. İclas gününü irəlicədən bildirmək.
İRƏLİCƏ
İRƏLİDƏKİ

Digər lüğətlərdə