İRANŞÜNASLIQ

is. İran dilləri və mədəniyyətini öyrənən elmlərin məcmusu; İran filologiyası.
İRANŞÜNAS
İRBİS

Digər lüğətlərdə