İRBİS

is. zool. Qar bəbiri, pişikkimilər fəsiləsindən məməli yırtıcı heyvan.
İRANŞÜNASLIQ
İRÇAL

Digər lüğətlərdə