İRANLI

is.sif. İran əhalisindən olan; İran vətəndaşı, İran təbəəsi.
İRAQLIQ
İRANŞÜNAS

Digər lüğətlərdə