İSİMLƏŞMƏ

İsimləşmək”dən f.is.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İSİMLƏŞMƏ əşyalaşma
İSİM
İSİMLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə