İTİGÖZLÜLÜK

is. İtigözlü adamın hal və keyfiyyəti; ən incə şeyi görmə qabiliyyəti.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İTİGÖZLÜLÜK sayıqlıq — huşyarlıq — həssaslıq — diqqətlilik
İTİGÖZLÜ
İTİK

Digər lüğətlərdə