İTTİHAF

is. [ ər. ] Hədiyyə etmə, töhfə vermə; hədiyyə, töhfə.
Ürəyin ürəyə öz ithafını; Ayrı bir mətləbə yozmaq olarmı? B.Vahabzadə.

□ İt(ti)haf etmək – bağışlamaq, hədiyyə etmək, vermək, həsr etmək. Şair bu poemanı böyük Üzeyir bəyin işıqlı xatirəsinə ithaf edib.
– Aşıq, Bəsti Bağırovaya və onun yoldaşlarına ithaf etdiyi şeri oxumağa başladı. Ə.Sadıq.

İTTİHAD
İTTİHAM

Digər lüğətlərdə

беспри́месный задвои́ть изобрести́ изоляциони́зм меле́ть отщепе́нствовать сча́литься сыни́шка фестива́ль щи́тень а́мбра выда́лбливание голки́пер медсанба́т полупрозра́чный экономи́чность acoustically couple dekle electroconvulsive queue riding stables spring subvocal подтёлок