İZAHÇILIQ

is. İzahçının işi, vəzifəsi.
İZAHÇI
İZAHEDİCİ

Digər lüğətlərdə