İZİNLİ

sif.
1. İcazəli, icazəsi olan, icazə (izin) almış, rüsxətli.
2. İcazə verilən, izin verilən, yol verilən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İZİNLİ İZİNLİ (icazəsi olan), İCAZƏLİ, MÜRƏXXƏS, RÜSXƏTLİ
  • İZİNLİ icazəli — rüsxətli
İZİNCƏ
İZİNSİZ

Digər lüğətlərdə