İZOLƏ

izolə etmək tex. – hər hansı elektrik məftilinin üstünü müxtəlif vasitələrlə örtmək yolu ilə bunları xarici mühit ilə təmasdan qorumaq. Elektrik məftilini izolə etmək. Kabeli izolə etmək.
İZOXƏT
İZOLƏEDİCİ

Digər lüğətlərdə