İZOLƏEDİCİ

sif. tex. İzolyasiya edən, ayıran, izolyator. İzoləedici materiallar.
İZOLƏ
İZOLYÁSİYA

Digər lüğətlərdə