İZOLYÁSİYA

[ fr. ] tex.
1. İzolə edən material; izolə edən qurğu, cihaz və s. İzolyasiya materialları. – Sarınmış naqillərin izolyasiyaları pambıq, iplik, ipək, … şüşə və s.
materiallardan hazırlanır. P.Rüstəmzadə.

2. bax izolə.
İZOLƏEDİCİ
İZOLYASİYALI

Digər lüğətlərdə