İZOXƏT

is. [ yun. isos və ər. xətt] geofiz. Coğrafiya xəritəsində: müəyyən fiziki kəmiyyət (təzyiq, temperatur, rütubətlilik və s.) göstəricisi olan yerləri birləşdirən xətt.

Etimologiya

  • İZOXƏT yun. isos – bərabər + ər. – xətt
İZLƏTMƏK
İZOLƏ

Digər lüğətlərdə