İZSİZ-TOZSUZ

bax izsiz-soraqsız.
İZSİZ-SORAQSIZ
İZTANIYAN

Digər lüğətlərdə