KÜKÜ

is. Göyərti və yumurtadan (bəzən də balıqdan) hazırlanan xörək. Kükü bişirmək.
– Bəylər yeyər nahara küftə, kəbab və kükü; Məsciddə eylər amma ahü-fəğan orucluq. M.Möcüz.
Elə beləcə ailə üzvləri günorta vaxtı oturub kükü yeyirdilər. Ə.Əbülhəsən.

KÜKRƏMƏK
KÜKÜLÜK

Digər lüğətlərdə