KƏBƏ

KƏ’BƏ

ə. 1) riyaziyyatda: kub; 2) Məkkədə: müsəlmanların əsas ibadətgahı; 3) m. mərkəz.

KƏBAİR
KƏBƏD

Digər lüğətlərdə