KEY

KEY1

f. haçan? nə vaxt?

KEY2

f. «ki ey» birləşməsinin əsasən şeirdə işlədilən qısaldılmış forması; ey (nida).

KEY3

f. 1) şah, padşah; 2) qəhrəman, igid.

KEŞİŞXANƏ
KEYF

Digər lüğətlərdə