KULON

[ xüs. addan] Elektrik cərəyanının ölçü vahidi.
KULON₂
KULTİVÁSİYA

Digər lüğətlərdə